مستند جهود نژادی که چیزی را تولید نمی کند

این ویدیو از کانال گمنامان است که در باره ی جهود است و می بینید که یهدی ها احل تجارت نیستند با تشکر از کانال گمنامان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید