اسم کسانی که ازشون متنفری رو بگو مال من تو کپ

کسانی که به فروزن فحش میدن کسانی که به اجی هام ومن وخانوادم فحش میدن هیترای بلک پینک بی تی اس واسکو اما بیشتر از اینا از یه کسی قدر دنیا متنفرم قاتل شهید سردار قاسم سلیمانی که باعث شد سردار دلمانوم رو از دست بدیموهمچنان قاتل سرباز های شهیدمان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید