المپیک جوانان - اسکیت نمایشی روی یخ - اجرای نهم - سال 2020 - Short Program

اجرای Daniel Mrazek در رقابت های اسکیت نمایشی روی یخ در المپیک 2020 جوانان - موسیقی : Phantom of the opera
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید