روش مصرف پیله ابریشم برای پوست

پیله را 4 تا 7 دقیقه داخل آب داغ حدود 70 درجه انداخته از قسمت برش زده پیله را داخل انگشت خود کرده به آرامی روی پوست ماساژ دهید دقت کنید پیله اگر خشک شد دوباره با آب خیس کنیدش
ویدیوهای جدید