کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک / برداشتن کیسه صفرا

کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک یا برداشتن کیسه صفرا بروش لاپاروسکوپی توسط دکتر شهرام نظری با سالها تجربه در زمینه جراحی کیسه صفرا و لاپاروسکوپی پیشرفته
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید