لغت های اساسی انگلیسی | 49 | لغت There در انگلیسی به فارسی با ترجمه و توضیح

سایت انگلیسی مثل آب خوردن: www.abcxyz.ir مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن: کانال تلگرام انگلیسی مثل آب خوردن epenglish@.کل درسهای لغت های اساسی انگلیسی در لیست و آدرس زیر قابل دسترسند:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید