دکتر حسین نواب

دکتر حسین نواب در سال 1301 در شهرضا در استان اصفهان متولد شد وی عضو مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران، بنیانگذار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دندانپزشکی نوین در ایران است ایشان در سال 25 از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل و در سال 44 به مقام استادی پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران مفتخر شد و ریاست آن دانشکده را برعهده گرفت. نواب را مردی خوش فکر، مبتکر، پرحوصله و پایبند به اصول که هیچگاه هدف خدمت به مردم را از نظر دور نداشت، توصیف کرده اند.دکتر نواب در شهریورماه سال 70 دارفانی را وداع گفت.روحش شاد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید