تحقق وعده صادق امام امت️

روحانی: ما صبر کردیم، صبر بزرگ ، صبر جمیل یکسال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم هی اونا وعده دادن گفتن دو هفته دیگه، ی ماه دیگه ، اروپایی ها وعده دادن عمل نکردن. چهارشنبه 8 بهمن ماه 99 #عبرت_تاریخ ️کانال #دکتر_جاویدنیا @Dr_Javidnia
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید