مسیر جاده فرات در پیاده روی اربعین

مسجد نخیله و مقبره ذوالکفل در مسیر جاده فرات قرار دارند این مسیر پیاده روی اربعین از میان نخلستان و از کنار رود فرات می گذرد. مجله ایده آل مگ
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید