عکس رنگی رحم شیراز بدون درد نوبت دهی تلفنی

عکس رنگی رحم یا هیسترو سالپینگوگرافی با بی حسی بدون نیاز به بیهوشی توسط ثریایزدانی ۰۹۱۷۴۷۶۹۶۲۱ با ده سال سابقه تخصصی و حرفه ای
ویدیوهای مرتبط