ایفا چطور کار میکند؟!

اگر می‌خواهید بدانید ایفا چطور کار می‌کند و شما چطور می‌توانید مشارکت کنید، این ویدئو جواب سوال‌های شما را می‌دهد.میدانید برای اثرسازی چه کاری لازم است؟ حمایت از کسب و کار، چون با این کار می‌توانیم فرصت‌هایی برابر به ویژه در روستاها و مناطق کم‌برخوردار ایجاد کنیم. چطور می‌توانیم از کسب و کارهای کوچک حمایت کنیم؟ با قرض دادن؛ چه کاری بهتر از قرض دادن است؟ با هم قرض دادن و مشارکت جمعی در تامین سرمایه‌ی لازم برای یک کسب و کار؛ چطور؟ این همان کاری است که ایفا انجام می‌دهد.‌ #مننقشمراایفامیکنم #ایفای_نقش #اثرسازیم #ایرانروستاهم_دارد ‌‌‌‌‌‌️ 021-45434 ?ماره کارت ایفا: 6221061220942876شماره حساب ایفا: 47000823690600شماره شبا: 750540106347000823690600کد دستوری پرداخت با تلفن همراه:*780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفرداییآباد #حمایت #قرضدادن #کسبوکار #روستاهای_ایران
ویدیوهای مرتبط