ویدئویی / تزریق اولین واکسن کرونا در گناباد

با حضور دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد و معاونین درمان و بهداشت، اولین واکسن کرونا در بیمارستان علامه بهلول گنابادی تزریق شد.
ویدیوهای مرتبط