کلاس آموزش نوسانگیری گروه ویژه تکالیف قسمت دوم اسفند 99

یاد میگیریم.. در چه صف خرید هایی وارد بشیم و کجا در صف خرید هیجانی خرید نکنیم
ویدیوهای مرتبط