آرماتوربندی

خم کردن آرماتور در ساختمان سازی ضوابط و ابزار مناسب خودش را می طلبد. چنانچه تمایل به شرکت در مسابقه این ویدیو دارید پیج من در اینستاگرام را دنبال کنید و شرایط شرکت در مسابقه را در کپشن این پست ببینید و در مسابقه شرکت کنید.