شیلنگ آب پاره شده را چگونه تعمیر کنیم؟

دیگه لازم نیست شیلنگ پاره شده رو دور بندازید. با این روش دیگه طول شیلنگ آب کم نمیشه. برای خرید شیلنگ آبیاری به تهرانی مارکت مراجعه کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید