آموزش سخنوری و گویندگی ، مجریگری و فن بیان - کارگاه تربیت صدا

مدرسه سخن: آموزش سخنوری و گویندگی ، مجریگری و فن بیان از دکتر فریبا علومی یزدی این قسمت کارگاه تربیت صدا : تمرین حجم صدا ، عمق صدا و گویندگی رسا تمرین عملی طریقه صحیح تنفس دیافراگمی ، ده تا پانزده شماره هوا را دم و 3 تا 5 شماره بازدم کنید تا فضای شش ها مناسب گویندگی شوند. برای پرورش تنفس دیافراگمی باید پله به پله آن را انجام دهید تا این کار ملکه ذهن شما گردد. آنچه که بسیار مهم است نباید صدای شما خسته شود . ارتفاع صدا یعنی چی ؟ تمرین عملی برای تصحیح الگوی ضرب کلامی گویندگان و خوانندگان (هنرپیشگان) . نرمش نرم کامه چیست و چه فایده ای دارد؟ با نرمش نرم کامه می توانیم گویندگی آرام ، متوسط و با صدای بلند را تجربه کنیم بدون اینکه صدای ما دچار خش گردد.
ویدیوهای مرتبط