چرا ۱۶ آذر ماه روز دانشجو است؟

۱۶ آذر ماه در ایران روز دانشجو، نامیده می شود. این روز، گرامی داشت اعتراض خونین دانشجویان چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است که هر ساله از سوی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
ویدیوهای مرتبط