دیدگاه طب سنتی ایرانی در رابطه با #واکسن #کرونا

برخی به اشتباه فکر میکنند نظر متخصصین طب ایرانی نسبت به واکسن منفی بوده و چون واکسن دستاورد غرب است پس نباید از آن استفاده نمود. برعکس ما معتقدیم واکسن دستاورد طب ایرانی است. واکسن را اطبای ایرانی 400 سال پیش ابداع کرده اند. پس هروقت واکسن بود از دریافت آن دریغ نکنید خرید از وب سایت ما: www.hakimet.ir آدرس اینستاگرام
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید