نوروفیدبک روش درمان ایمن برای روانپزشکان

حميده اسکندرپور کارشناس ارشد روانشناسي عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران عضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمندي ايران عضو انجمن روانشناسي سلامت ايران عضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژي نوروتراپيست کلينيک خانواده ايراني داراي مدارک نوروفيدبک عمومي،پيشرفته،تخصصي و CBT زوج درمانگر ، خانواده درماني ، مشاوره فردي، مشاوره تحصيلي ،مشاوره شغلي ، مشاوره پيش از ازدواج آدرس شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3 تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368
ویدیوهای مرتبط