کدال نگر هفدهم دی ماه نودونه

مروری بر آنچه در سامانه کدال منتشر شده است به همراه امیر مهدی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید