قورباغه خزه ویتنامی

پوست خزه مانند و مرطوبش برای استتار مناسب است در ویتنام یافت میشود.
ویدیوهای مرتبط