شغل زیرزمینی چقدر رشد کرد ؟

اشتغال غیررسمی دوباره صعودی شد. در سال ۹۷ حدود ۷ میلیون نفر شغل غیررسمی داشتند؛ یعنی فاقد حمایت بیمه ‌ای بودند! روند تغییرات اشتغال رسمی و غیررسمی از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون چگونه بود؟ دو عامل مهم رشد شغل زیرزمینی در کشور چیست؟ گزارش آماری «اکوایران» از وضعیت اشتغال غیررسمی در کشور را ببینید.
ویدیوهای مرتبط