توضیحات ربیعی درباره ماجرای روستای چنار محمودی شهرستان لردگان

توضیحات ربیعی درباره ماجرای روستای چنار محمودی شهرستان لردگان: رسانه ها موضوع را به انحراف کشاندند/ هیچ سرنگ آلوده ای در کار نبوده است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید