نفس نفس زدن اغتشاشگران زیر تیغ اقتدار نظامی ایران

برنامه رادیویی «دیگه چه خبر»، امروز (۴ آذر) به بررسی بخشی از اقدامات اغتشاشگران در هفته گذشته و ناکامی سران غربی در زیر سوال بردن قدرت نظام کشور پرداخته است.
ویدیوهای مرتبط