رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی

سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد.
ویدیوهای مرتبط