نتیجه نبستن کمربند ایمنی - اتوتک فتاحی

به امید روزی که فرهنگ در کشور عزیزمان بیشتر بشه و تاثیر مثبت خودش را در تلفات جاده ای و رانندگی نشان بده. امیدوارم کسی از بی احتیاطی و سهل انگاری سلامتی خودش را از دست نده. با ما همراه باشید .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید