تفاوت های اساسی IPv4 و IPv6

در این ویدیو می توانید با اساسی ترین تفاوت های IPv4 و IPv6 آشنا شوید. تفاوت IPV4 با IPV6 در بلاگ ایده آل : وبلاگ ایده آل گستر:
ویدیوهای مرتبط