چگونه در سالن های زیبایی مشتری جذب کنیم ؟

سوال هر آرایشگری این است که چگونه مشتریان خود را افزایش دهیم درآمد بیشتری داشته باشیم ؟ توصیه ما به شما استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام است ولی در صورتی که از آن به درستی استفاده گردد و محتوای مناسبی داشته باشند...(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید