اقدام جنون آمیز راننده دیوانه در پیاده رو!

راننده دیوانه با ورود به داخل پیاده روی خیابانی در انگلیس ضمن ایجاد رعب و وحشت در بین عابران، موجب زخمی شدن دست کم یک نفر از آنها شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید