کودک نابغه مهران غفوریان رو شوکه کرد/ کودک نابغه ایران

آرش آمرزش کودک هفت ساله در برنامه اعجوبه‌ها تسلط خود به جدول مندلیوف را نشان داد و گفت: به نظرش یک عنصر ناشناخته در این جدول وجود دارد. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به تشریح آناتومی بدن پرداخت./ صفی آباد نیوز رو در اینستاگرام می تونید دنبال کنید.
ویدیوهای مرتبط