آپارتمان 185 متر سند اداری در فرمانیه چیذر

لوکیشن عالی ..... موقعیت عالی..... قیمت عالی متری 47 ..... تخفیف دارد ....... با پارکینگ و انباری ..... بازسازی نیاز دارد ..... قابلیت مسکونی شدن را داراست .....