طرز شکار کوسه های سفید

این ویدیو بخشی از مستند " شکارچیان درنده با جوئل لمبرت " هست
ویدیوهای مرتبط