کوسه زره‌پوش یا پوربیگل: Lamna nasus

کوسه زره‌پوش یا پوربیگل (Lamna nasus) در بعضی از منابع در فهرست ماهیان ایران طبقه‌بندی شده، اما به دلیل تمایل آن به آب‌های نیمه‌گرمسیری احتمالا نیازمند بررسی بیشتر است.طول این کوسه به 3.5 متر می‌رسد و 65 سال عمر می‌کند برای انسان خطرناک است اما موارد حمله آن به انسان انگشت‌شمار است. این کوسه از نظر حفاظتی در وضعیت بدی قرار دارد چرا که به علت کیفیت خوب گوشت و نیز صنعت باله کوسه، صید بی‌رویه می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر:
ویدیوهای مرتبط