انیمیشن بلیچینگ دندان

بلیچینگ دندان بلیچینگ یعنی سفید کردن دندانها بوسیله مواد خاص اکسید کننده مثل پر اکسید هیدروژن. مواد اکسید کننده به داخل ساختار کریستالی میله مانند مینای دندان نفوذ کرده و رنگیزه های رسوب کرده در بین هرم های مینائی را اکسید می کنند.با گذشت زمان نفوذ مواد اکسید کننده به داخل عاج دندان که در لایه زیرین مینا قرار داردنیز صورت گرفته و رنگ آن نیز روشن تر می شود. دکتر صفارهرندی برای دریافت خدمات زیبایی و درمانی دندان توسط آقای دکتر صفارهرندی می توانید از طریق راههای ارتباطی زیر اقدام کنید آدرس سایت: **** شماره تماس: 26705028
ویدیوهای مرتبط