ربیعی: مذاکرات آمریکا با طالبان به معنای مذاکرات صلح افغانستان نیست

«علی ربیعی» سخنگوی دولت گفت، ایران از شروع گفت وگوهای بین الافغانی بین دولت افغانستان، گروه‌های سیاسی و طالبان استقبال می‌کند و امیدوار است این گفت وگوها بدون مداخله خارجی و در یک تفاهم جامع میان افغان‌ها به نتایج مطلوب خود برای استقرار صلح و ثبات دائمی در افغانستان، و امنیت در منطقه منجر گردد.
ویدیوهای مرتبط