با شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آشنا شویم

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به عنوان بزرگترین پورت اپراتور کشور ۵۷ درصد سهم پورت اپراتوری بندری کشور را به دست آورده است. قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله در بنادر کشور از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک این شرکت در بنادر کشور به شمار می‌رود که حضور و مشارکت منحصربه‌فردی را در بنادر کشور رقم زده است.
ویدیوهای مرتبط