شرکت NBM - خط تولید قاب فن خودرو با دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه ای ایزومی

یک دستگاه تزریق پلاستیک دوصفحه ای UN1000DP ایزومی به سیستم تغذیه مداوم الیاف مجهز شده است تا برای تزریق مستقیم الیاف بلند (DIM) مورد استفاده قرار گیرد. قطعات تولید شده به این روش استحکام بسیار بالایی دارند و ضریب پارگی الیاف در این روش بسیار کم است. با استفاده از این فناوری نیاز به خریداری کامپاندهای الیاف دار از بین رفته و هزینه مواد اولیه کاهش می یابد.
ویدیوهای مرتبط