عدالت امیر المؤمنین علیه السلام

نوزادی که قرار بود دو نیم شود و بین دو زن تقسیم شود
ویدیوهای مرتبط