فضای کار اشتراکی اونیکس

در این ویدیو با فضای کار اشتراکی اونیکس یکی از خاص ترین فضا های کار اشتراکی در اصفهان آشنا میشود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید