اظهارات ولی تیموری معاون گردشگری کشور در سمینار توسعه ژئوپارک‌ها در ایران

بخشی از اظهارات "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در سمینار "توسعه ژئوپارک‌ها در ایران؛ از نظریه تا عمل"
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید