انسانی با قدرت ماورایی

تو این ویدیو مردی معمولی با دستان خودش سنگ بزرگ از زمین بیرون میکشد
ویدیوهای مرتبط