لحظاتی پیش از حضور دکتر مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی در مج

لحظاتی پیش از حضور دکتر مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی در مجموعه خانه های آقا زاده ابرکوه یکی از بناهای صندوق احیاء جهت افتتاح فاز نخست و ورود به چرخه بهره برداری


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید