زیباترین شعر سهراب سپهری در مورد تنهایی: دور باید شد از این خاک غریب

HTTPS://khatesevvom.blog.ir | خط سوم | شمس تبریزی | جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و رسانه ها به سایت مراجعه فرمایید. شعروگرافی عرفانی و عاشقانه شعر بسیار زیبا و عاشقانه. زیباترین شعر سهراب سپهری در مورد تنهایی: دور باید شد از این خاک غریب.
ویدیوهای مرتبط