تحلیل استخوان و پیوند استخوان

بعد از کشیدن دندان لثه به داخل محل دندان کشیده شده نفوذ کرده و باعث تحلیل استخوان می گردد.بنابراین به پیوند استخوان ایمپلنت نیاز می شود. این کار از مراحل ایمپلنت دندان است. کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658 وبسایت: www.dencareclinic.com
ویدیوهای مرتبط