ناپولی ـ میلان || هفته ۳۲ سری آ || میلان مقابل میلانی

گل ها و لحظات حساس بازی ناپولی و میلان از هفته‌ی سی‌ودوم سری آ ایتالیا در فصل ۲۰-۲۰۱۹
ویدیوهای مرتبط