یکی از ریتم های خوشگل داربوکا یا تمپو خودمون نبینی از دستت رفته

ریتم زیبای عربی با داربوکا توسط دو استاد ...
ویدیوهای مرتبط