لودکردن ورقه برچسب در گرافتک CE 7000

شرکت روکا در ادامه ویدیوهای آموزشی خود در رابطه چگونگی کار با دستگاههای چاپ و برش، در این ویدیو شما را با چگونگی بارگذاری ورقه برچسب در دستگاه گرافتک CE 7000 آشنا می نماید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید