آمادگی برای موفقیت با احسان رجب زاده / برای موفقیت آماده ای ؟

الان وقت ندارم ، سر فرصت. خیلی دوست دارم انجامش بدم منتهی به وقتش. فعلا کار دارم، این روزا کلی درگیری دیگه دارم، چرا فرصتی بوجود نمیاد، دیگران فقط شانس دارن و هزاران جمله مشابه دیگه تا به حال چقدر فرصت عالی رو با این جمله ها از دست دادی ؟ فرصت ها تو رو خبر نمی کنن همیشه باید آماده باشی تا بتونی از فرصتهای احتمالی استقبال کنی به موفقیت برسی آیا تو آماده هستی؟ توی این ویدئو با احسان رجب زاده همراه باشید
ویدیوهای مرتبط