زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا...

دیوان شمس- قطعه 98 زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا... دکلمه های بیشتر در: