برترین قدرت های موشکی و هسته ای جهان کدام کشورها هستند؟

امروزه باور بر این است که روسیه دارای بیشترین تسلیحات هسته‌ای در جهان و بعد از آن آمریکا دارنده بیشترین تسلیحات هسته‌ای می باشد. از حدود ۱۵,۰۰۰ سلاح هسته‌ای ۹,۴۰۰ عدد آن کاربرد اَرتشی دارند. بقیه سلاحها از رده خارج شده‌اند و در حال نابود شدن هستند. تقریباً ۴,۰۰۰ سلاح اتمی آماده کار موجود است که ۱,۸۰۰ عدد از آن‌ها قابل استفاده فوری هستند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید